טיפול בהשמנת יתר

אם תשנה את חשיבתך, תוכל לשנות גם את התנהגותך. אם תשנה את שניהם במקביל, תוכל להפחית ממשקלך ולשלוט עליו לתמיד

מי שמעוניין להשיג ירידת משקל קבועה וללא תנודות קיצוניות, זקוק לטכניקות טיפוליות קוגניטיביות, שיעזרו לו בין היתר בפיתוח כושר עמידות ושליטה בחשיבתו. לטכניקות אלה מספר עקרונות, העוסקים במספר סוגיות עיקריות . מדובר ב'שריר' נפשי שעליו להפעיל, כל אימת שיעמוד בפני הצורך להתמיד בתכנית, ולהישאר נחוש בהשגת מטרותיו, שהינן - הגעה למשקל היעד ושמירה עליו לשארית חייו.

מחקרים מדעיים עדכניים מוכיחים שכֶּלים התנהגותיים בלבד לשמירה על משקל יעד ("עשה" ו"אל תעשה") אינם מספיקים. האכזבה מתוצאות ארוכות טווח של טיפול התנהגותי בלבד בהשמנת יתר, מיוחסת לשני גורמים עיקריים:

  1. הזנחת תרומתם של גורמים קוגניטיביים לעלייה חוזרת במשקל.
  2. היעדר הבחנה ברורה בין השגת ירידה במשקל לבין השמירה על המשקל הנכון החדש.

עליה מחדש במשקל, נובעת מהכישלון בביסוס התנהגות אפקטיבית של שמירת משקל ממושכת, שהינה בעצמה תוצאה של שני תהליכים הקשורים זה בזה:

  • כרסום הדרגתי באמונת המטופל, לפיה הוא מסוגל לשלוט במשקלו באופן שישתלם לו.
  • כרסום זה הוא תגובה לשני גורמים: הפחתה בשיעורי הירידה במשקל עם הזמן, והתחזקות האמונה כי מטרת המשקל הרצוי והיעדים הנוספים שקיוו להשיג כתוצאה מהירידה במשקל – לא יושגו לעולם.

יעדים נוספים הנגזרים ממשקל היעד הרצוי ולשמירה עליו בהמשך החיים, עשויים לכלול שיפור בהופעה החיצונית, שיפור הביטחון והכבוד העצמי, הרצון להיות פעיל יותר ושיפור המצב הבריאותי. ההבנה השגויה המתגבשת אצל המטופל, שלא המשקל הרצוי ולא היעדים הנגזרים ממנו יושגו בהצלחה, מובילים אותו לאמונה שניסיונותיו לשלוט במשקלו אינם שווים את המאמץ הנדרש. כתוצאה מכך הוא נוטש את חתירתו להמשך ירידה במשקל.

בנסיבות אלה, לעיתים קרובות מאוד מתחילה גם נטישה כללית של תהליך השליטה במשקל ויש חזרה להרגלי אכילה קודמים. תגובה זו הינה פרדוקסאלית, שכן אף אם הושגה ירידה חלקית בלבד במשקלו של המטופל, יחד איתה השיג המטופל תועלות והישגים חלקיים, אשר ניתן היה לצפות כי ירצה לשמר אותם. נראה כי אנשים רבים אינם נוהגים כך קרוב לוודאי מאחר והם אינם מצויים בהלך רוח הנכון, שיאפשר להם ולוּ רק לשקול, שלא לומר לקבל על עצמם, שמירה על משקל ביניים כמטרה משתלמת. זאת מאחר והם מעריכים הערכת חסר את הירידה שכבר השיגו, ונוטים להזניח ולמזער כל יתרונות נוספים שנבעו מהירידה שכבר הושגה. כתוצאה מכך הם נוטים להעריך הערכת חסר אף את יכולת השליטה במשקלם, גם אם החלקית, שכבר השיגו.

בנוסף לאלה, ההתייחסות המחשבתית השגויה של המטופל לירידה במשקל והשמירה עליו כאל תהליך אחד ויחיד, גורמת לחוסר יכולתו לעשות את ההבחנה ולהעריך נכונה את השמירה על המשקל.

נייד 054-4674408 | פקס 09-7401591     דוא"ל gordon.noam@gmail.com