השמנת יתר - סוגיות עיקריות בטיפול

רכישת מיומנויות ניטור עצמי ושליטה עצמית

במהלך הטיפול, למד המטופל כיצד לנטר ולרשום את צריכת המזון והמשקאות שלו וכיצד לספור קלוריות באופן נכון ומדויק, כמו גם כיצד לרשום את משקלו על גבי גרף שבועי. המטופל למד כיצד להגביל את צריכת הקלוריות שלו לרמה שנקבעה ולמד כיצד לתכנן לעצמו משטר דיאטה גמיש ואישי, המביא בחשבון את נסיבותיו והעדפותיו האישיות. במקביל, מושם דגש תמידי על התייחסות לחסמים לירידה במשקל כגון: מוטיבציה, רישום לא מדויק של צריכת מזון ומשקאות, בחירת מזונות דלי ערך ושגויים, צריכת אלכוהול מוגזמת, צריכת חטיפים מיותרת ואכילה כתגובה למצבי רוח משתנים.

עידוד לפעילות גופנית מוגברת

בטיפול מושם דגש על ביסוס סגנון חיים פעיל יותר לטווח הארוך, כחלק משמירת המשקל החדש. לפיכך הרלוונטיות הגדולה ביותר שלו הינו לשלב הטיפול השני. עם זאת הוא מוצג למטופל כבר במהלך השלב הראשון בכדי לאפשר להרגלים אלה להתגבש במהלך הטיפול וכן לסייע למטופלים המעוניינים לשלב את התרגול הפיזי וסגנון החיים הפעיל יחד עם מאמציהם כבר בשלב הורדת המשקל. הדגש מושם על הגברת הפעילות באופן כללי, הכוללת הפחתה כמה שרק ניתן במצבי ישיבה נייחים.

טיפול בבעיות דימוי גוף וסוגית משקל היעד

במהלך הטיפול מזוהות לעיתים בעיות בדימוי גוף אצל מטופלים (בעיקר בכל הנוגע לתפישת ההופעה החיצונית ולרצון לא ריאלי בשינוי צורת הגוף). בעיות אלה גורמות לרבים מהמטופלים לקבוע לעצמם משקל יעד לא נכון, הנמוך משמעותית ממה שיוכלו להשיג ולשמר לאורך זמן. המחקרים מראים כי קביעת משקל יעד לא ריאלי והסוגיות האישיות שמהן נובע יעד כזה, מהווים מכשולים משמעותיים בדרך להצלחה. לכן הטיפול בהם מצריך התייחסות ממוקדת, בטכניקות קוגניטיביות עד להגעה למשקל יעד נכון המקובל ומופנם על ידי המטופל.

רכישת מיומנויות ליישום השינוי לטווח הארוך

בשלב הטיפול המתמקד בשמירה על משקל יעד חדש שהושג, לאחר שהמטופל והמטפל קבעו יחד את טווח משקל המטרה המסויים, הם מבססים שיטת פיקוח וניטור המספקת למטופל את המידע הנחוץ לצורך שמירה שוטפת על המשקל בתוך טווח המטרה. המטופל רוכש את הידע והסיוע הדרושים על מנת להבחין בין שינויים משמעותיים במשקלו לבין תנודות סתמיות במשקל ומקבל עידוד והמרָצה לנקוט צעדים מתָקנים כאשר יש בכך צורך.
על מנת לתרגל את האסטרטגיות הדרושות כמענה לשינויים במשקל, מוצגים בפני המטופל מספר תרחישים עתידיים אפשריים שבהם מעורבים שינוי במשקל או מכשולים בפיקוח ובשליטה על המשקל, כגון חופשה בחו"ל, תקופת החגים, ועוד. המטופל למד לחשוב קדימה ולקחת בחשבון מספר נושאים בעייתיים שעלולים לצוץ לאחר תום הטיפול. המטופל לומד לבצע שמירה פעילה על טווח המשקל המוסכם על ידי תכנון מראש, ואכילה מבוקרת, מבלי לאפשר עליה לא מתוכננת במשקל, אשר תאלץ אותו להיות מוּבָל ולהגיב לעליית משקל בדיעבד.
כמו כן, הוא מתבקש לזהות האם קיים היבט כלשהו בהתנהגותו או בגישתו, כגון נטייה לאכילת יתר כתגובה ללחץ או צריכת חטיפים עתירי שומן, שעלול להעמידו בסיכון לעליה מחדש במשקל. עם זיהוי מצבים פיזיים ורגשיים הגורמים לאכילת יתר לא מבוקרת, רוכש המטופל כלים להתמודדות עם משברים אלו מתוך מודעות והבנת המקור לחוסר השליטה.
רישום תכנית אישית לשמירה על משקל, הוא מרכיב נוסף של תכנון לעתיד המסייע להצלחה בטווח הארוך. תכנית כזו משמשת תזכורת עבורו באשר למה שלמד אודות שמירה על משקל יציב. תכנית שמירת המשקל מפותחת בשיתוף פעולה בין המטפל למטופל, כאשר יש בה התייחסות נפרדת לירידה במשקל ולשמירה על משקל, וכן התייחסות להתמודדות עם נסיגות ומכשולים.

נייד 054-4674408 | פקס 09-7401591     דוא"ל gordon.noam@gmail.com