השמנת יתר - עקרונות הטיפול

עקרונות הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי לירידה במשקל ושמירה על משקל היעד

חלק ראשוני ומכריע בחשיבותו בטיפול, הינו זיהוי מטרותיו העיקריות של המטופל לירידה במשקל והתייחסות למטרות אלה. אחת ההנחות הבסיסיות שביסוד הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי הינה, שמכשול עיקרי לשמירה מוצלחת של משקל יעד, הינה קביעת משקל יעד לא נכון. כשל זה נובע משני גורמים: קביעת משקל יעד לא ריאלי וכן אמונה של המטופל שללא השגת משקל זה יתר מטרותיו העיקריות לא יושגו.

עד לאחרונה מקובל היה, שמשקל הולם למי שסובל משמנות יתר הינו משקל הקשור במינימום של חולִי פיזי, שמדורג ב- BMI שבין 20-25 (הטווח ה"בריא"). עם זאת, מחקרים עכשוויים מראים כי מטרה שכזו הינה ריאלית עבור מרבית האנשים הסובלים משמנות יתר וגם אם הצליחו להגיע למשקל יעד זה, אין הם צפויים להצליח לשמור עליו זמן רב. תוצאות מעקב של שנה אחת הראו כי מטופלים העלו בד"כ בחזרה 30-35% מהמשקל שהורידו ועבור רוב המטופלים ההעלאה במשקל נמשכה עד להגעה למשקל הקודם.

לפיכך על המטפל לעזור למטופל לקבוע ולקבל יעד משקל הולם ולהכיר בכך שרבות ממטרותיו העיקריות יכולות להיות מושגות גם בלי קשר לירידה דרסטית במשקל.

כהכנה לשמירה על המשקל, מודגשים ההבדלים שבין ירידה במשקל לבין השמירה על משקל יציב:

 • בעוד שירידה במשקל היא תהליך מתגמל, השמירה על משקל קבוע פחות מתגמלת
 • רידה במשקל היא תהליך התָחום בפרק זמן עד ההגעה למשקל היעד, אך השמירה על המשקל היא תהליך אין סופי אשר אמור להימשך לאורך כל חיי המטופל.
 • בשלב השמירה על משקל יש צורך בקבלה והשלמה עם משקל וצורת גוף, שקודם לכן היו לא רצויים ולא מקובלים על המטופל לפיכך, המטרות הטיפוליות הבאות הינן קריטיות להצלחה בשני שלבי התהליך:
  1. הבחנה ברורה בין ירידה במשקל לבין שמירת משקל
  2. התייחסות תכופה, כבר מתחילת התהליך, למכשולים פוטנציאליים:
   • קביעת משקל יעד ריאלי ונכון
   • התמודדות עם בעיות בדימוי גוף
   • התייחסות ישירה לכל מטרות ההרזיה העיקריות
  3. עזרה למטופל ברכישת וביישום המיומנויות הקוגניטיביות וההתנהגותיות, הנדרשות לשמירה אפקטיבית על המשקל. חלק משיטות הפעולה בהן משתמש הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי דומות לייעוץ תזונאי (דיאטנית), אך הוא כולל בעיקר כלים ותהליכים מעולם הטיפול הנפשי הקוגניטיבי-התנהגותי.
נייד 054-4674408 | פקס 09-7401591     דוא"ל gordon.noam@gmail.com